Nyheter

 • Our Common Ground @ Ungdomens Hus – Nov 2022
 • CKC samarbetar med Södertäljes Livet Bitch! Scenkonst
  Projektet Community Art Lab Sweden (CALS) skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art. Syftet är att producera community art och att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan ungdomsdrivna lokala communities, professionella kulturutövare och institutioner. I projektet utvecklar unga människor över hela landet kontakter med varandra och samarbetar i digitala
 • Workshopserie i Landskrona
  Välkommen till en workshopserie om communitykultur! Under våren arrangerar HELA ideella, som en del av det Region Skåne-stödda projektet Communitykultur Landskrona, en workshop- och föreläsningsserie om communitykultur med Jonas Jarl från CKC, CommunityKulturCentrum Malmö.Workshopserien vänder sig till dig som är konstnär, kulturutövare, personal på kulturförvaltningen eller verksam inom civilsamhället i Landskrona och är intresserad av
 • SPOTLIGHT är på gång!
  Trelleborgs Museum har fått beviljat projektstöd av Region Skåne i communitykonst & -kultur/deltagarbaserad kultur. Tillsammans med KRETS & CommunityKulturCentrum startar nu projektet Spotlight och vi vill såklart fira starten tillsammans med er!  Mellan mars och november ska projektet utforska Trelleborg som scen och aktiver platser i staden som idag inte känns naturliga för unga att
 • OUR COMMON GROUND kommer att produceras av Södra Community Teatern under hösten 2022
  CKC:s ungdomsgrupp ska skapa en föreställning om tillhöringhet med forskningsstöd från Malmö Stadsarkiv och med Ungdomens Hus som utgångspunkt. Här söker de unga svaret på sin egen framtid: Finns det en plats för oss i den här staden, och hur kan vi vara med och påverka vår egen situation? Delar av berättelsesamlandet kommer att vägledas
 • Filmer från Malmö II Community Biennal
 • Vill du vara med?
  Är du nyfiken på communitykultur, eller har en idé om ett communitykulturprojekt? CKC är en paraplyorganisation av fria grupper, kulturarbetare och kulturinstitutioner. Tillsammans har vi en bred kompetens att utveckla och bidra till kulturutvecklingen i Malmö och Skåne. Vårt mål är att fler ska få tillgång till kulturen: med egna produktioner, med egna idéer och
 • Kortfilm x 3. Talk, Walk (in my shoes) & Dance
  Tre kortfilmer med tre olika perspektiv. CommunityKulturCentrum producerar tre filmer om communitykultur, identitet och rätten att vara den en vill vara. Filmerna släpps under maj/juni med en veckas mellanrum här på hemsidan. Kortfilm 1 – Talk I Talk, den första kortfilmen, möts Keenan Allen och Roxana Ortiz i regi av AZ Kelsey. Kortfilm 2 –
 • Projektambulans på väg
  Under 2021 undersöker CommunityKulturCentrum hur ett communitykonst- och kulturprojekt kan fungera som motor i stadsdelen, på skolan och i närsamhället. Tillsammans med skolor och lokala communities på Österlen, i Burlöv, i Helsingborg, på Sundsgården och i Malmö skapas våra första Projektambulanser. Projektambulansen syftar till att lokala initiativ får tillgång till- och stöd i sin process
 • Communitybiennal 2019 – reflektioner och lärdomar
  Målet med Communitybiennalen var att samlas för att synliggöra den alternativa scenkonsten i Malmö och Skåne, med syfte att skapa diskussion om hur scenkonsten kan förändras – så att fler röster och berättelser kommer till tals. Communitykultur- och scenkonst handlar om kulturen som en rättighet och möjlighet att delta och engagera sig i sin vardag,
 • Malmö Utopia
  Ett Ung i Sommar-projekt i samarbete mellan ABF, Barnens scen, Soft Kulturella Nätverk, Känslokompaniet & CommunityKulturCentrum. Malmö Utopia är ett kulturprojekt som tar tempen på unga Malmös visioner. Med kulturen har vi möjlighet att skapa visioner som inspirerar och visar vägen framåt, både för enskilda ungdomar och för samhället i stort. Därför vill vi erbjuda