SPOTLIGHT är på gång!

Trelleborgs Museum har fått beviljat projektstöd av Region Skåne i communitykonst & -kultur/deltagarbaserad kultur. Tillsammans med KRETS & CommunityKulturCentrum startar nu projektet Spotlight och vi vill såklart fira starten tillsammans med er! 

Mellan mars och november ska projektet utforska Trelleborg som scen och aktiver platser i staden som idag inte känns naturliga för unga att röra sig i. Med hjälp av communityteater och konst ska projektet utforska muséets rum som kulturell plats, samt omformas och utvecklas utifrån ungas behov och idéer. 

Vi skapar ett sammanhang och rum för unga att vara aktiva i, där de själva styr processen och dess innehåll. Trelleborg är en stad i utveckling, vilket gör det än viktigare att vara lyhörd om vad som behövs och önskas i staden.

Deltagare i projektet kommer själva få skapa eget, unikt innehåll och bjuda in allmänheten och sitt eget nätverk till evenemang på museet. På så vis sänks trösklarna för ungdomar att ta del av museets utbud. Det blir en tydlig signal att museet är en demokratisk, öppen plats som är tillgänglig för alla.

Spotlight är skapat av unga, för unga, med unga – tillsammans med Trelleborg!

Följ projektet här.