CKC 2024 – Kulturtrappan 

Med ABF Malmö utvecklar CKC en processledarutbildning i medskapande kultur. Under året kommer de 3 första stegen arbetas fram – att vara medskapande är att medverka i hela kulturprocessen, från idé till genomförande.

Med stöd av Malmö Stad

Bild: Rooz Emad  för Malmö Community Biennal