Projektambulans

Scen ur föreställningen HUD KRIG HEM
Scen ur HUD KRIG HEM

Vill du och dina grannar starta ett konstprojekt, en vandringsteater i kvarteret? Har ni en idé som ni vill testa …. CKC kommer under hösten att starta fler Projektambulanser. Det är som det låter: vi kommer till er och hjälper till att utveckla idéer och stötta under tillblivelsen av er kulturupplevelse. Hur går det till?

Om din community vill undersöka och fördjupa er inom konst, teater, dans så finns vi som en resurs med konstnärer / dansare / regissörer / filmare / poeter. Här finns vägledning och råd för att gå från idé till färdig produktion. CKC är kunniga inom konst och kultur men kan inte det ni kan! Varje Community är expert inom sitt område och vet vad och varför den vill berätta, ni äger kunskap och insikt om er situationen. Här finns en källa till kunskap för konstnären/pedagogen och producenten att ta till sig av och att utvecklas genom. I mötet mellan oss är målet att det sker ett ömsesidigt lärande, ett kunskapslyft för båda.  Inom Projektambulansens projektperiod definierar den lokala expertisen och CKC ett gemensamt mål, sätter upp ramar och en projektplan.

din röst räknas, din närvaro behövs

Målgruppen för det första året, pilotåret, är unga och unga vuxna. Vi ser hur en hel generation riskerar att hamna utanför. Ungdomsarbetslösheten, en gymnasieskola som inte lyckas utbilda de unga så att de går ut med fullgoda betyg, en coronapandemi som gör att lärosäten som universitet och högskolor inte förmår ta emot alla sökanden, ger en stor grupp unga en lång väg till ett vuxenliv  – med egen försörjning, egen bostad och framtidsdrömmar. CKC vill med Projektambulansen möta den kraft och skaparförmåga som finns hos våra unga, lyssna till deras kunskaper, ge dem verktyg och metoder att skapa sammanhang och mening med. Vi tror att varje ung individ som får chansen att vara i ett sammanhang – där hennes röst räknas, där hennes förmåga efterfrågas och hennes närvaro behövs är nödvändig – kan ta en fullvärdig plats i samhället som vuxen. Motsatsen stavas uppgivenhet, desillusion och riskerar att unga individer och hela grupper känner sig vara utanför vårt samhälle.

Har du en idé eller känner någon som du tror skulle vilja vara med i ett kulturprojekt, på skolan, eller Fritidsgården, skriv ett mejl till info@communitykulturcentrum.se