Styrelse

Niels Righolt

ORDFÖRANDE

Styrelseledamot och Vicepresident, Culture Action Europe och CEO, Centrum för Kunst og
Interkultur Köpenhamn

Carina Brorman

VICE ORDFÖRANDE

Ordförande, STIM och ordförande, Orionteatern

Silvia Passo Cardozo

KASSÖR

Ekonomikonsult Folkets Hus Rosengård och Södra Communityteatern

Lotta Holmberg

SEKRETERARE

Verksamhetsutvecklare, ABF Malmö

Tanja Mangalanayagam

LEDAMOT

Projektledare Dialog, Skånes Dansteater

Rena Baledi

LEDAMOT

Projektansvarig, Rörelsernas Museum

Birgitta Killander

LEDAMOT

Kulturutvecklare frilans, tidigare strategisk utvecklare Kulturförvaltningen, Helsingborg

Jesper Miikman

LEDAMOT

Producent, Teater Interakt

Showan Shattak

LEDAMOT

Styrelseledamot, Folktes hus- och Parker, Hela Malmö