Bli medlem i CKC

CKC är en paraplyorganisation för kulturorganisationer, föreningar, skolor och företag som vill vara med och bygga en kultur för medskapande och delaktighet. Som medlemmar är ni välkomna på våra medlemsmöten, och får i våra nyhetsbrev den senaste informationen om vad som är på gång. Har ni en projektidé som ni vill förverkliga är CKC resursbank med metoder och kunskaper om hur ett communityprojekt kan förverkligas. Som medlemmar är ni välkomna att forma höstens Biennal och lägga programmet – och vara med på Sveriges största samling för Communitykultur. Vill din skola, förening, grupp eller organisation vara med? Fyll i ansökan här!