Välkommen till CommunityKulturCentrum!

Mycket av vårt arbete har under hela 2020 och våren 2021 skett online. Här samtalar Abdul Hadi Husam Muhedin och Jonas Jarl från Södra Communityteatern med en av referenterna, en SFI-elev från Lund,  inför manusarbetet med Timmarna Innan Gränsen. Södra Communityteatern är en av medlemsorganisationerna i CKC.

CommunityKulturCentrum ska fungera som en länk mellan lokala communities och professionella kulturarbetare. Vi organiserar möten, workshops och projekt som ger nya konst- och kulturaktörer möjlighet att tillgå de verktyg och metoder som krävs för att skapa ett verk, kommunicera sin idé till en publik och gå hela vägen till en offentlig presentation. Det kan vara i form av en reading, en utställning eller föreställning. Den form som communityn vill arbete med är utgångspunkt i arbetet. Här finns CommunityKulturCentrum som resurs och bollplank genom hela processen. Idag arbetar vi med fyra lokala Projektambulanser: i Malmö Sorgenfri, i Burlöv, i Helsingborg och på Sundsgården/Rydebäck.

I sommar kommer CommunityKulturCentrum att ta emot 20 praktikanter mellan 16-19 år som gör praktik på Ung i Sommar. Målet är att skapa ett scenkonstverk, Malmö Utopia, på fyra veckor och gå till premiär. Arbetsplatsen för de unga är i Malmö Folkets Park på den nedlagda gamla dansbanan Brändan.

Vill du bli medlem eller veta mer om våra produktioner och vårt arbete inför Malmö II Communitybiennal?

Är ni en grupp som har en projektidé och behöver stöd för att komma igång, hitta samarbetspartners eller någon som kan hjälpa till med koreografi? Ingen tanke eller idé är omöjlig! Eller är du bara nyfiken på vad som händer och vill veta mer… gå in på KONTAKT här på hemsidan eller skriv ett mejl till adressen nedan. Välkommen!

info@communitykulturcentrum.se