Projektarkiv

Regissören Eva Wendt instruerar Nadia Jebril och Chris Schenlaer i CommunityKulturCentrums första inspelning i serien Performance Lectures.

Roxana Ortiz under filminspelning av vår andra film. I regi av AZ Kelsey och filmare Bill Watts.

Keenan Allen möter Roxana Ortiz i ett samtal om migration: När slutar migranten att resa – finns det en slutdestination eller är det ett livslångt projekt?


Vinterns och vårens arbete har inneburit stora avvikelser från planerad verksamhet. Vi har fått anpassa oss efter rådande förhållanden. Vi har träffats utomhus, i mindre grupper och online. Vi har undvikit att samlas, på ett sätt som annars är communitykulturens styrka, och tvingats hitta alternativa vägar. Vissa produktioner har vi tvingats skjuta på. Vi har valt att hålla möten och förberedande produktionssamtal digitalt men rena föreställningar har vi valt att skjuta upp. Vi hoppas att kunna genomföra fler publika workshops, föreställningar och Open Calls under våren och till sommar/höst 2021.

Med filminspelningarna har vi hittat ett sätt att formulera brännande aktuella frågor om identitet och kultur. Att arbeta med film är vårt sätt att ta nästa steg under Coronapandemin; när det är stränga restriktioner för stora folksamlingar och många av oss har tröttnat på ständigt streamade möten. Filmen ger möjlighet till hög ljud- och bildkvalitet och samtidigt möjligheten att göra samtalet till en konstupplevelse, Under maj månad 2021 planerar vi att släppa samtliga filmer här på vår hemsida.