Ett annat sätt att se på kultur

Communitykultur handlar om kulturen som en rättighet och möjlighet att delta och engagera sig i sin vardag, i sin närmiljö, tillsammans med andra.

Med en medskapande kultur är inte invånaren i första hand en presumtiv biljettköpare utan en samtalspartner att lyssna till. Vi tror att en kultur som bygger på att fler kommer till tals på sikt bidrar till ett starkare band mellan samhälle och kultur och dessutom ger oss nya infallsvinklar och nya perspektiv. Här finns mycket att göra och massor av kunskap att samla in och förmedla.

Med höstens Communitybiennal lyfter vi de ungas perspektiv och förmåga att skapa sammanhang och mening.

Här hittar du all information om Malmö 2 Communitybiennal