YOUR NEIGHBOR IS A STORY, pt. 3 – Samtal med Rafaela Stålbalk Klose

Rafaela Stålbalk Klose facilitates a town hall discussion with storytellers, culture workers, change-makers and the wider public about narrative practices and approaches that promote agency and reflect the complexity of the world around us. Participants will include PAYK, Malmös Samlade Röster, SPECT Scenkonst, Förnyelselabbet, Andre’ Williams, and more.

—-

Rafaela Stålbalk Klose underlättar en rådhusdiskussion med historieberättare, kulturarbetare, change makers och den bredare allmänheten om berättande praxis och tillvägagångssätt som främjar handlingsfrihet och återspeglar komplexiteten i världen omkring oss. Deltagare kommer bland annat vara PAYK, Malmös Samlade Röster, SPECT Scenkonst, Förnyelselabbet, Andre’ Williams, med flera.

Datum

28 nov 2021
Expired!

Tid

15:00 - 16:30

Plats

Barnens Scen
Falsterbogatan 17, 214 36 Malmö
QR Code

Kommande händelser

Inget evenemang hittades!