Malmö Utopia

Ett Ung i Sommar-projekt i samarbete mellan ABF, Barnens scen, Soft Kulturella Nätverk, Känslokompaniet & CommunityKulturCentrum.

Malmö Utopia är ett kulturprojekt som tar tempen på unga Malmös visioner. Med kulturen har vi möjlighet att skapa visioner som inspirerar och visar vägen framåt, både för enskilda ungdomar och för samhället i stort. Därför vill vi erbjuda 55 ungdomar att under fyra veckor skapa egna berättelser om Malmö Utopia. Hur kommer livet att se ut om 50 eller 100 år? Statsskicket, kulturen, tekniken, kommunikationen mellan människor? hur tar vi oss fram?  hur kommer vi överens?  Vilka känslor får plats? Vad är ett utopiskt Malmö? Tillsammans med de unga vill vi skapa samtal om vår nutid och vår framtid, om de ungas framtid. Om demokrati och och om Malmö som en plats att bli vuxen på.

Med erfarna handledare från många olika delar av Malmös kulturliv får ungdomarna möjlighet att själva skapa allt ifrån redaktionellt arbete och kreativt skapande till scenisk och musikalisk gestaltning och tekniska lösningar. Ungdomarna får möjlighet att styra både innehåll och utförande och skaffar sig därmed breda kunskaper om hur man organiserar, samarbetar och genomför kulturprojekt på en professionell nivå.