Projektambulans på väg

Under 2021 undersöker CommunityKulturCentrum hur ett communitykonst- och kulturprojekt kan fungera som motor i stadsdelen, på skolan och i närsamhället. Tillsammans med skolor och lokala communities på Österlen, i Burlöv, i Helsingborg, på Sundsgården och i Malmö skapas våra första Projektambulanser.

Projektambulansen syftar till att lokala initiativ får tillgång till- och stöd i sin process av professionella konst- och kulturaktörer. Den profesionelle kulturaktören ges här möjligheten att utveckla verktygen tillsammans med de boende och verksamma i området, eller på skolan. Det är ett ömsesigt lärande, ett ömsesidigt utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer. Här matchas den lokala communityns behov mot rätt konst- och kulturkompetens (dansare, koreograf, regissör, dramaturg eller projektledare). CKC och communityn definierar tillsammans de specifika behov projektet behöver. Tillsammans utvecklas en arbetsmetod, för att forma och gestalta berättelser och uppslag.

Läs mer om våra planerade projekt